• Klas in Beweging

    Zet een positieve beweging in gang!

Klas In Beweging (KLIB) is een interactief programma voor
en mét leerlingen, leerkrachten en de ouders!

Maatwerk

KLIB is een programma dat maatwerk levert. Het zorgt ervoor dat het groepsklimaat verbetert in klassen. Door KLIB in te zetten start een proces. Er ontstaat beweging tussen leerlingen en leerkracht(en).

KLIB werkt ondersteunend voor klassen in het basis onderwijs en het voorgezet onderwijs, waar het leef-, speel- en leerklimaat niet optimaal is. De aanpak wordt altijd toegespitst op de situatie bij u op school.

Intensief

In het KLIB programma maakt iedereen deel uit van het groepsproces; de coach, de leerling, de leerkracht en ook de ouders worden daarin betrokken. Handvatten worden aangereikt om als groep naar gewenst gedrag toe te groeien.

KLIB is een school-breed programma. Praktisch aan de slag door opdrachten, individuele coachingsgesprekken, activiteiten en observaties. De problematiek wordt altijd benaderd vanuit een positieve invalshoek.

Doelgericht

KLIB zorgt dat er een betere samenwerking tot stand komt. Er wordt o.a. gewerkt aan zelfreflectie en verantwoording. Vanuit wederzijds respect en vertrouwen. Dit is essentieel om tot een goede samenwerking te komen.

Ouders krijgen de mogelijkheden om in gesprek te gaan met een KLIB coach tijdens dit programma. Zo wordt de harmonie versterkt of hersteld, krijgt de leerkracht meer aansluiting met de groep en tonen leerlingen respect voor elkaar.

Vier eenvoudige stappen naar een succesvolle aanpak!

1.) Oriënterend gesprek

Na de aanvraag voor een vrijblijvend gesprek gaan we met elkaar inventariseren van de problemen. Problemen gezien vanuit het perspectief van de leerkrachten of ander discipline binnen de school. Is er tot op heden wat aan gedaan en met welke resultaten?

De coaching, begeleiding en ondersteuning zal school-breed ingezet worden. Waarbij het kan zijn dat er een specifieke klas waar de problematiek is gesignaleerd meer aandacht kan krijgen. Bij wederzijds vertrouwen kan er gestart worden met concrete afspraken. Waarvan de eerste bijeenkomst met liefst alle leerkrachten bijeen de hoogste prioriteit heeft. Voor een korte introductie training van minimaal 1,5 uur.

Vanuit school worden alle ouders op de hoogte gebracht van dat er KLIB-coach(es) op school aanwezig kunnen zijn en met welk doel.

2.) Observatie en analyse

Mocht er in een specifieke klas of in meerdere klassen een probleem zijn, kan daar gestart worden met de observaties. Naar aanleiding van de observaties kunnen er individuele gesprekken met leerlingen uit één klas volgen. Tijdens de observaties wordt vooral gekeken naar de interacties, zelfreflectie en de communicatie van en met leerlingen/leerkracht(en). De tussentijdse gesprekken met leerkrachten en andere disciplines binnen school geven de koers van het programma aan.

3.) De handen uit de mouwen!

De KLIB-coach komt in alle klassen één of meerdere keren gedurende het KLIB-Programma langs.
Praktische werkmaterialen worden aangeleverd, opdrachten, tips, ideeën worden per email wekelijks toegestuurd. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het inzetten van deze opdrachten en werkmaterialen.
De KLIB-Coach komt indien nodig op verzoek van de leerkracht langs om de toegestuurde opdrachten toe te lichten.
Een aantal trainingsbijeenkomsten zullen worden ingepland met de leerkrachten. Waar mogelijk zullen er gesprekken met leerkrachten zijn in de verschillende klassen. De KLIB-Coach is een aantal keren per week op school.

4.) Evaluatie en nazorg

Evaluatie vind regelmatig plaats gedurende het KLIB-Programma. Om met elkaar scherp te blijven en of de ingeslagen koers gehandhaafd moet blijven. Wij allen maken het KLIB-programma. Door met elkaar de koers te wijzigingen indien nodig, behaal je de beste resultaten. Aangescherpt op de situatie die op dat moment zich aandient.

De nazorg en ondersteuning blijft gedurende het schoolkalenderjaar mogelijk, het initiatief komt vanuit de leerkracht op andere disciplines binnen school. De inzichtgevende emails met tips, adviezen en update blijven toegestuurd worden.

.

Even voorstellen

Bart van Vliet

Bart, jongerencoach en trainer heeft een schat aan ervaring opgedaan tijdens zijn werk en door het volgen van vakgerichte opleidingen waaronder de opleiding tot master NLP.
Hij heeft zich toegelegd op intensieve begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 22 jaar. Denk hierbij aan kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Hij heeft talloze gezinnen, individuen en groepen begeleid binnen de jeugdhulpverlening en het onderwijs.

Daphne Petit

Met enthousiasme heeft Daphne jarenlang met grote inzet en betrokkenheid gewerkt binnen het werkveld van de jeugdhulpverlening. Binnen diverse instellingen verdiepte zij zich in het werken met kinderen en hun gezinnen.Daphne heeft brede ervaring en kennis opgedaan op het gebied van gezinsproblematieken, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Vanuit deze werkervaringen heeft Daphne zich ontwikkeld tot een geïnspireerde coach/trainster.

Neem contact op!

Denkt u: “Dit is wat voor mijn school of klas!” en zou u wat meer willen weten, neem dan contact op. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier of pak de telefoon.